BINGO

Kobingo

Den här varianten av bingo spelar man utomhus i naturen, den utövas oftast på sommarhalvåret i Sverige eftersom man behöver ha tillgång till både en ko och en hage med friskt gräs.

 
Det går till så att man ritar upp rutor i hagen, efter det får spelarna ”köpa” varsin ruta.
Sedan släpper man ut kon i hagen och låter den beta, när naturen sedan haft sin gilla gång och det ska ut i andra änden på kon vinner den spelare som köpt den ruta där koblaffan hamnar.
 
Även här kan dock reglerna skilja sig lite från plats till plats på så vis att man ibland inte får välja ruta själv utan blir lottad en eller att man får ha flera rutor, då gäller det naturligtvis att man har en något sånär kvalificerad gissning om vart koblaffan ska hamna, vart gräset verkar frodigast och så vidare.
 
Kobingo utövas huvudsakligen i Sverige och Storbritannien.
Vissa människor menar att detta är förnedrande för korna medan vissa höjer det till skyarna och tycker att det är ett fantastiskt spel.

 

 

Mönsterbingo

I den här varianten av bingo skall man få ihop till ett mönster med sina markeringar, till skillnad från en eller flera ifyllda rader.

Mönstret är alltid förutbestämt eller förmarkerat på spelbrickan, det kan vara allt från symmetriska mönster till färgmarkerade siffror och rutor. Alltså Mönsterbingo.

 

Klassisk bingo

Skandinavisk 75-nummersbingo

 
Den här varianten är den allra vanligaste, och spelas i de flesta bingohallar. Den går till så att alla spelare köper varsin bricka eller flera brickor som innehåller 25 numrerade rutor mellan 1 och 75 där av namnet ovan.
Uppbyggnaden består i 5 lodräta och 5 vågräta rader, på toppen av brickan står det alltid;       
 
B – I – N – G – O en bokstav för varje rad, detta för att du lättare ska hitta ditt nummer om det ropas ut. På B-raden står nummer mellan 1 och 15 och så vidare, detta gör det enklare att se om du har numret som ropats ut eller inte på en gång.
 
Spelet pågår tills någon spelare fått BINGO, det får man genom att lyckas pricka i fem nummer i rad på sin bricka i den här varianten. Det kan vara lodrätt, vågrätt eller diagonalt.