Andra bingovarianter

Kobingo

Den här varianten av bingo spelar man utomhus i naturen, den utövas oftast på sommarhalvåret i Sverige eftersom man behöver ha tillgång till både en ko och en hage med friskt gräs.

 
Det går till så att man ritar upp rutor i hagen, efter det får spelarna ”köpa” varsin ruta.
Sedan släpper man ut kon i hagen och låter den beta, när naturen sedan haft sin gilla gång och det ska ut i andra änden på kon vinner den spelare som köpt den ruta där koblaffan hamnar.
 
Även här kan dock reglerna skilja sig lite från plats till plats på så vis att man ibland inte får välja ruta själv utan blir lottad en eller att man får ha flera rutor, då gäller det naturligtvis att man har en något sånär kvalificerad gissning om vart koblaffan ska hamna, vart gräset verkar frodigast och så vidare.
 
Kobingo utövas huvudsakligen i Sverige och Storbritannien.
Vissa människor menar att detta är förnedrande för korna medan vissa höjer det till skyarna och tycker att det är ett fantastiskt spel.

 

 

Mönsterbingo

I den här varianten av bingo skall man få ihop till ett mönster med sina markeringar, till skillnad från en eller flera ifyllda rader.

Mönstret är alltid förutbestämt eller förmarkerat på spelbrickan, det kan vara allt från symmetriska mönster till färgmarkerade siffror och rutor. Alltså Mönsterbingo.

 

Amerikansk bingo

75-nummersbingo

 
Den här varianten är mycket lik den Klassiska bingon med 5 rutor lodrätt och 5 rutor vågrätt på varje bricka. Skillnaden är att man på den amerikanska brickan har 24 unika nummer och lämnat en ruta tom i mitten, detta betyder att den redan är markerad. På det sättet är det lite lättare att vinna, eftersom man har denna fördel.
 
Man kan vinna på flera olika sätt och vilket som gäller bestäms alltid innan spelet börjar. Till exempel kan man vinna om man får ett förutbestämt mönster markerat på brickan utöver de vanliga vinstsätten.

 

 

Brittisk bingo

90-nummersbingo

Förr i tiden kallades den här varianten för ”housey housey” och är den traditionella varianten i Storbritannien. Denna variant spelar man i flera omgångar på varje bricka och har 15 unika nummer från 1 till 90 utplacerade på ett 3×9 rutnät. Varje rad har 5 numrerade rutor och 4 tomma.

 
Det finns också större Bingobrickor med sex mindre på varje bricka där de mindre har samma storlek som en vanlig bricka. Här är numren utplacerade på hela den stora brickan och man markerar därför i alla 6 del-brickorna när man spelar med dessa. De vanligaste sätten att vinna i Brittisk bingo är följande; En full rad (horisontellt), Två fulla rader (horisontellt) och Fullt hus (alla rader).

 

 

Klassisk bingo

Skandinavisk 75-nummersbingo

 
Den här varianten är den allra vanligaste, och spelas i de flesta bingohallar. Den går till så att alla spelare köper varsin bricka eller flera brickor som innehåller 25 numrerade rutor mellan 1 och 75 där av namnet ovan.
Uppbyggnaden består i 5 lodräta och 5 vågräta rader, på toppen av brickan står det alltid;       
 
B – I – N – G – O en bokstav för varje rad, detta för att du lättare ska hitta ditt nummer om det ropas ut. På B-raden står nummer mellan 1 och 15 och så vidare, detta gör det enklare att se om du har numret som ropats ut eller inte på en gång.
 
Spelet pågår tills någon spelare fått BINGO, det får man genom att lyckas pricka i fem nummer i rad på sin bricka i den här varianten. Det kan vara lodrätt, vågrätt eller diagonalt.