Klassisk bingo

Skandinavisk 75-nummersbingo

 
Den här varianten är den allra vanligaste, och spelas i de flesta bingohallar. Den går till så att alla spelare köper varsin bricka eller flera brickor som innehåller 25 numrerade rutor mellan 1 och 75 där av namnet ovan.
Uppbyggnaden består i 5 lodräta och 5 vågräta rader, på toppen av brickan står det alltid;       
 
B – I – N – G – O en bokstav för varje rad, detta för att du lättare ska hitta ditt nummer om det ropas ut. På B-raden står nummer mellan 1 och 15 och så vidare, detta gör det enklare att se om du har numret som ropats ut eller inte på en gång.
 
Spelet pågår tills någon spelare fått BINGO, det får man genom att lyckas pricka i fem nummer i rad på sin bricka i den här varianten. Det kan vara lodrätt, vågrätt eller diagonalt.